Nabídka činností / prací

 • fasádní lešení kolem obytných budov, kostelů a věží
 • zavěšená lešení na ocelových průmyslových mostech a pro sanace betonových mostních konstrukcí
 • prostorová lešení v halách pro montáž konstrukce podhledů apod.
 • průmyslová lešení okolo sil, reaktorů, kolon a komínů
 • průmyslová lešení pro realizaci izolace potrubí a výrobních dalších zařízení v průmyslových objektech
 • visutá a podpěrná lešení
 • montáže a pronájem pojízdných lešení
 • montáže tribun a pódií
 • montáže speciálních osvětlovacích věží

Kapacitní možnosti společnosti

 • 50 sad trubkového lešení LEKO včetně záklopového materiálu – 17.000 m2
 • 470.000 m3 dílcového modulového lešení LAYHER ALLROUND (tj. cca 2.192.937 t lešenových prvků – bez podlah)
 • 38.000 m2 dílcového rámového lešení LAYHER BLITZ (tj. cca 184.743 t lešenových prvků – bez podlah)
 • cca 1.272.557 t podlahového systému pro lešení LAYHER (společné pro systémy LAYHER ALLROUNDLAYHER BLITZ)
 • pojízdná lešení LAYHER
 • při realizaci jednotlivých akcí je společnost schopna zajistit nepřetržitý provoz včetně práce ve dnech pracovního klidu, volna, ve státních svátcích, práce v noci apod.
 • společnost je schopna zajistit kompletní lešenářský servis i v zahraničí

Dopravní prostředky společnosti (nákladní)

 • 2x MERCEDES ACTROS s HR 18,0 t
 • 3x MERCEDES ATEGO s HR 12,0 t
 • 1x RENAULT PREMIUM s HR 18,0 t
 • 1x RENAULT MIDLUM s HR 10,0 t
 • 3 x FIAT DUCATO do 3,5 t
 • 2x NISSAN CABSTAR do 3,5 t
 • 2 x HYUNDAI H1 Truck do 3,5 t
 • 1x MAZDA R2 valník do 3,5 t
 • 2 x ZETOR 7711
 • 2x Motorový vozík DESTA DVHM 3522 TXK 3,5 t
 • 3x Motorový vozík DESTA DVHM 3222 TXK 3,2 t
 • 2x valník za ZETOR 5,0 t
 • 2x přívěs tandemový (10,0 t a 13,0 t)

Jakost poskytovaných služeb

Od doby zahájení činnosti společnosti považovala společnost za velmi důležitý faktor kvalitu poskytovaných služeb, proto bylo v polovině roku 2000 po déletrvajících konzultacích s odborníky rozhodnuto, i přes značná specifika prováděných činností, zahájit budování a implementaci systému řízení a kontroly kvality dle normy ISO 9001:2000.

Proces vytváření systému byl dokončen ve spolupráci s odbornou poradenskou firmou MBK Consulting s.r.o. Brno v roce 2001. Zavedení procesu s následnou certifikací pro obory činností:

Montáž a demontáž technologických kovových lešení
Assemblement and deassemblement of a technology steel scaffolding

V současné době je společnost držitelem certifikátu:

 • systému řízení a kontroly kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
 • managementu systému environmentální ochrany uplatňovaného v souladu s ČSN EN ISO 14001-2016
 • managementu systému BOZP uplatňovaného v souladu s ČSN EN ISO 45001:2018
 • shodného s požadavky normy dle SHE Checklist Contractors, SCC** 2017/6.0

Recertifikace systémů řízení a kontroly kvality dle výše uvedených norem probíhají ve společnosti v pravidelných 3letých intervalech. Vlastní recertifikaci zajišťuje společnost TÜV SÜD Czech s.r.o. (pro ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001-2016, ČSN EN ISO 45001:2018) respektive DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. (pro SHE Checklist Contractors, SCC** 2017/6.0)

Poslední recertifikační audit systému:

 • ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001-2016 a ČSN EN ISO 45001:2018 proběhl v 06/2020 na základě jehož výsledků byly vystaveny certifikáty s platností do 01.05.2023
 • SHE Checklist Contractors, SCC** 2017/6.0 proběhl v 01/2021 na základě jehož výsledků byl vystaven certifikát s platností do 23.01.2024